Technisch

De waarde van uw vastgoed is mede afhankelijk van de staat van het technisch onderhoud. Gevaert Vastgoedbeheer biedt een uitgebreid dienstenpakket aan, om u op het gebied van technisch beheer te ontlasten. Zo bewaken wij de staat van het technisch onderhoud en geven wij u als eigenaar technische adviezen. Wij kunnen u begeleiden bij het plannen en laten uitvoeren van onderhoud, op het moment dat de woning verhuur klaar wordt gemaakt, maar ook voor wat betreft klein en groot technisch onderhoud. Daarbij zien wij erop toe, dat het onderhoud wordt uitgevoerd binnen het beschikbare budget en controleren wij de kwaliteit van het geleverde werk.

Onze service geldt niet alleen tijdens kantoortijden: ook daarbuiten zijn wij u graag van dienst. Voor dringende storingen en spoedeisende klachten zijn wij steeds bereikbaar. Tevens staan wij paraat bij onverhoopte calamiteiten zoals brand, inbraak, storm en wateroverlast. Neem voor aanvullende informatie vrijblijvend contact met ons op!