Financieel beheer

Financieel beheer voor een VvE

De taken op het gebied van het beheer van de financiën van een VvE zijn veelomvattend en daarom zoeken veel besturen ook naar een deskundige partij met ervaring om dit voor hen te regelen. Gevaert Vastgoedbeheer kan het gehele (of delen van het) financieel beheer van u overnemen. Bent u bestuurslid van een VvE, lees dan het onderstaande eens door en aarzel niet om contact op te nemen voor verdere informatie.

Wat omvat het financieel beheer van een VvE?

De taken op financieel gebied kunnen als volgt worden samengevat:

– Innen en administreren van de periodieke bijdragen van de leden
– Achterstanden in betalingen signaleren en (rechts)maatregelen nemen bij wanbetaling
– Administratie voeren voor de VvE (de boekhouding, offertes opvragen,betaling van rekeningen, correspondentie)
– De jaarrekening opstellen met een balans en winst- en verliesrekening
– De kas (en bankrekeningen) laten controleren door een kascontrolecommissie
– Correspondentie voeren op financieel gebied ten behoeve van de vereniging
– Vragen van bewoners beantwoorden op financieel gebied over de vereniging
– Archivering volgens de wet
– Het maken van een jaarlijkse begroting ten behoeve van het bepalen van de bijdrage van de leden
– Het laten goedkeuren van de begroting of aanpassen indien noodzakelijk
– Het in- en uitschrijven van leden, nieuwe leden informeren over lopende zaken
– Het informeren van de notaris over eventuele nog te verrekenen posten bij de verkoop van een appartement

Financieel beheer en onderhoud

Het bovenstaande takenpakket op het gebied van financieel beheer klinkt al indrukwekkend. Maar u dient te beseffen dat alleen ervaring op het gebied van financiële zaken niet toereikend is, maar dat het ook van belang is genoeg van vastgoed te weten. Tenslotte dient er bij het bepalen van de conceptbegroting ook rekening te worden gehouden met het meerjaren onderhoudsplan, en wellicht speelt er in de toekomst ook een renovatie? Dat is vaak de reden dat veel besturen na een tijdje besluiten om het beheer bij een deskundig beheerder neer te leggen. Gevaert Vastgoedbeheer zal u hierbij graag van dienst zijn.

Bekijk hier ons volledige pakket van diensten en verzeker u van deskundig financieel beheer. Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Gevaert Vastgoedbeheer!