Overstapservice

Overstapservice Gevaert Vastgoedbeheer

Gevaert Vastgoedbeheer is een perfecte keuze als u wilt overstappen naar een nieuwe beheerder voor uw Vereniging van Eigenaren. Wij helpen u graag met de overstap, zodat u weet waar u op moet letten. De overstapservice is één van de dienstverleningen waarin Gevaert Vastgoedbeheer zich heeft gespecialiseerd.
Tijdens de overstap zijn een aantal zaken van groot belang en Gevaert Vastgoedbeheer staat voor u klaar om uw overstap goed voor te bereiden en u hiermee op een deskundige wijze te helpen. Stapsgewijs nemen wij de onderstaande punten met u door.

Voorafgaand en tijdens het uitwerken van de ledenvergadering

Het is belangrijk dat u de opzegtermijn controleert bij het huidige beheerkantoor van de VvE. Dit kunt u terugvinden in de beheerovereenkomst. Misschien bent u niet meer in het bezit van deze overeenkomst, dan kunt u hem alsnog opvragen bij de huidige beheerder.
Wanneer u geen tijd wilt verliezen, kunt u er voor kiezen om de bestaande overeenkomst nog voor het vergaderbesluit pro forma op te zeggen. Hierbij kan Gevaert Vastgoedbeheer u assisteren.

Het voorbereiden van de ledenvergadering

Het is verstandig om vooraf te controleren hoeveel stemmen u moet krijgen om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. Geef duidelijk op agenda van de vergadering aan dat deze stemming aan de orde komt.
Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen om als agendapunt te noteren: ‘Agendapunt – Overstap VvE beheerkantoor’. Dit is eventueel voldoende, maar een reden of toelichting erbij mag natuurlijk ook.
Controleer wat het juiste oproepingstermijn is voor een ledenvergadering en verzend de uitnodiging aan de leden op tijd. De uitnodigingen kunnen met aanwijzingen van het bestuur door de huidige beheerder worden verzonden of door het bestuur zelf. Dit laatste gebeurt vaak als de huidige beheerder geen medewerking wil verlenen. Natuurlijk kan ook Gevaert Vastgoedbeheer u helpen met het opstellen of versturen van de uitnodigingen.

Tijdens de ledenvergadering

Het is een goede zaak om tijdens de ledenvergadering de gewenste overstap te bespreken. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt er ook voor kiezen om Gevaert Vastgoedbeheer een presentatie te laten geven. Zij kunnen een deskundig en duidelijk beeld scheppen. Daarnaast kunt u Gevaert Vastgoedbeheer inzetten voor de stemming, de stemmen tellen en het besluit vastleggen.

Na afloop van de ledenvergadering

Na de ledenvergadering moeten de notulen worden opgesteld en aan de eigenaren worden verzonden. Als de stemming positief is uitgevallen voor de overstap, is het belangrijk dat het huidige VvE beheerkantoor hiervan op de hoogte wordt gesteld. Daarna moet de overstap worden gerealiseerd.

De realisatie van de overstap met de overstapservice

Gevaert Vastgoedbeheer zorgt voor een overzichtelijk plan van aanpak voor de overdracht van de oude beheerder naar Gevaert Vastgoedbeheer. Dit plan van aanpak wordt gemaakt door de deskundige medewerkers van Gevaert en besproken met het bestuur. Voorafgaand aan dit plan zal er een (kennismakings-)gesprek zijn met het bestuur en een rondleiding door het appartementengebouw.

Na de overstap

Na de overstap van uw VvE kunnen wij uw VvE geheel ontzorgen via onze uitgebreide dienstverlening. Zo kunt u bij ons de administratie van de VvE onderbrengen, de jaarrekening en begrotingen op tijd laten opstellen en de incasso voor de servicekosten laten innen. Daarnaast kunnen wij een adviserende en organisatorische partner zijn voor het bestuur. Gevaert Vastgoedbeheer heeft de technische kennis in huis voor de vele facetten waar een VvE mee te maken krijgt, zoals offertevergelijkingen, het begeleiden van groot onderhoud of het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen.

Gevaert Vastgoedbeheer is als partner van de VvE net zo betrokken bij een optimale levensduur van uw gebouw als de VvE zelf. Wilt u meer weten over de diensten die Gevaert Vastgoedbeheer u kan leveren? Onze vriendelijke en deskundige medewerkers geven u graag een vrijblijvend advies. Natuurlijk kunt u ook een offerte aanvragen.